O SPOLEČNOSTI

Základní údaje

Jsme stavební a developerská firma s více než 100 zaměstnanci. Zaměřujeme se na výstavbu bytových domů, komerčních nemovitostí a obchodních zón. Máme bohaté zkušenosti v oblasti stavebnictví a developementu.

Naše společnost AGILE spol. s r.o. je generálním dodavatelem staveb a patří mezi významné firmy v orlickoústeckém regionu. Zajišťujeme komplexní stavby, včetně komerčních budov, bytových komplexů, obchodních zón a logistických center. 

Disponujeme vysoce kvalifikovaným týmem s bohatými zkušenostmi v oboru. Využíváme moderní technologie a materiály, aby jsme svým klientům poskytli vysoce kvalitní a cenově dostupné stavby. Jsme zodpovědným partnerem, který se zaměřuje na udržitelný rozvoj. Využíváme obnovitelné zdroje energie, recyklujeme materiály a podporujeme místní komunity.0
Založeno
0
staveb
0
Zaměstnanců
0
Certifikací
Sídlo:
Dráby 542, Litomyšlské Předměstí 566 01 Vysoké Mýto 
Identifikační číslo:
15030741
Obchodní rejstřík:
Společnost je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1101
ID datové schránky:
kz9jrbf

Management

Statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé.
Jménem společnosti jsou jednatelé oprávněni jednat a to každý samostatně, s výjimkou právních jednání, jejichž předmět přesahuje svou hodnotou částku 1 milion Kč, kdy musí společnost zastupovat vždy dva jednatelé společně.  


Jednatelé:
Jan Křístek
+420 602 702 570
kristek@agilevm.cz
Ing. Pavel Beneš
+420 724 148 454
benes@agilevm.cz
Ing. Josef Krejčí
krejci@agilevm.cz
Milan Škorpil
milan.skorpil@agilevm.cz

Hospodářské výsledky

Vývoj hospodaření společnosti AGILE spol. s r.o. v základních hodnotách - čistý obrat v tis. Kč

 

2011

434.866,-

2011

2012

515.578,-

2013

541.860,-

2013

2014

656.724,-

2015

606.665,-

2015

2016

492.467,-

2017

680.907,-

2017

2018

668.039,-

2019

609.699,-

2019

2020

486.474,-

2021

866.897,-

2021

2022

1,078.446,-

2023*

1,080.000,-

*neauditovaný výsledek

2023*

CERTIFIKACE

Společnost AGILE spol. s r.o. zavedla integrovaný systém řízení (ISŘ) v celé společnosti a tím měří výkonnost jednotlivých procesů, zvyšuje produktivitu práce a naplňuje požadavky a spokojenost zákazníků ve všech oblastech realizace staveb. ISŘ (QMS, EMS a BOZP) je důsledně každý rok prověřován certifikačním orgánem akreditovaným u MPO a tím každý zaměstnanec naší společnosti si je vědom kvality své práce, odpovědnosti, spolehlivosti ale také bezpečnosti všech pracovních činností a procesů ve stavebnictví.
Standard managementu kvality
ISO 9001
Standard enviromentálního managementu
ISO 14001
Standard managementu bezpečnosti a ochrany zdraví
ISO 45001
Kovovýroba, výroba ocelových konstrukcí
ISO 3834
Kovovýroba, výroba ocelových konstrukcí
ISO 1090

Historie

Společnost AGILE byla založena v Ústí nad Orlicí v roce 1991 třemi přáteli, kteří měli společnou vášeň pro stavebnictví. Již v prvním roce svého působení společnost zaměstnávala 8 pracovníků a dosáhla obratu přes 1 milion korun. Od té doby se firma rozrostla na tým zkušených odborníků, kteří se zaměřují na návrh a realizaci moderních a udržitelných staveb. V roce 1997 společnost přesídlila do Vysokého Mýta, kde nalezla své stabilní působiště v nově zakoupeném průmyslovém areálu společnosti SEKOZ. V počátcích se zaměřovala na realizaci staveb menších projektů, rodinných domů, bytových domů, opravám a demolicím staveb. Později se začala věnovat i větším projektům a stavbám komerčních a veřejných budov.

V roce 2001 se společnost začala nově věnovat výstavbě obchodních center, supermarketů a hypermarketů.

V současnosti je společnost AGILE spol. s.r.o. jedním z předních developerů a stavebních společností v Pardubickém kraji. 
Za dobu své existence realizovala stovky významných projektů, především obchodní centra, kancelářské budovy, bytové domy, průmyslové objekty
a logistická centra.

 

UDRŽITELNOST

U nás v AGILE si plně uvědomujeme svou odpovědnost vůči životnímu prostředí. Z tohoto důvodu je kladena vysoká pozornost na případný negativní vliv staveb na životní prostředí, jak při přípravě, tak i při samotné realizaci. Tuto skutečnost dokazuje dobrovolný certifikát ČSN EN ISO 14001, který byl ve společnosti zaveden již v roce 2009. Další udržitelné aktivity jsou zobrazeny níže:
Při realizaci staveb používáme materiály a technologie šetrné 
k životnímu prostředí. Například při výstavbě budov používáme recyklované materiály, jako je dřevní štěpka nebo polystyren.
Provozujeme recyklační linku na zpracování stavebního odpadu. Stavební odpad je velkým problémem, protože zabírá hodně místa na skládkách a může znečišťovat životní prostředí. Recyklace stavebního odpadu pomáhá řešit tento problém tím, že zmenšuje množství odpadu, který je odeslán na skládku.
Administrativní budova společnosti AGILE je vybavena nádobami na třídění odpadů. Zaměstnanci společnosti jsou seznámeni 
s problematikou recyklace a třídí odpady.

Fotovoltaická elektrárna, která je umístěna na střešních prostorách administrativní budovy společnosti AGILE vyrábí elektrickou energii 
z obnovitelných zdrojů. To pomáhá snížit energetickou závislost společnosti na fosilních palivech.
Image