Recyklační linka

Dotace z Operačního programu Životní prostředí

Projekt, realizovaný v roce 2009, byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu byl nákup recyklační linky
na zpracování stavebních odpadů. Realizací tohoto projektu dochází ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 60.000 t/rok.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 17.947.000 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 7.627.475 Kč (42 %), příspěvek SFŽP ČR 1.346.025 Kč    (8 %) a příspěvek AGILE spol. s r.o. 8.973.500 Kč (50 %).

Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce: AGILE spol. s r.o.

 

text

AGILE spol. s r.o.

  • Stavby technické a občanské vybavenosti
  • Průmyslové stavby
  • Dopravní stavby
  • Vodohospodářské
    a inženýrské stavby
  • Bytová výstavba
  • Demolice staveb a recyklace materiálů
  • Ostatní výroba a služby
©2012 AGILE spol. s r.o.