Činnost firmy

Obchodní a developerská činnost

 • V České republice
 • V Polsku

Stavby technické a občanské vybavenosti

 • Hypermarkety a nákupní centra
 • Diskontní prodejny
 • Stavby ve zdravotnictví
 • Sanatoria, stravovací a ubytovací zařízení
 • Objekty kultury a sportu
 • Městské zóny, rekreační stavby
 • Rekonstrukce historických staveb

Průmyslové stavby

 • Výrobní a skladové haly
 • Stavby odpadového hospodářství

Dopravní stavby

 • Komunikace a zpevněné plochy
 • Cyklostezky a stezky pro pěší

Vodohospodářské stavby

 • Výstavba vodovodů, kanalizací a ČOV
 • Čištění, revitalizace a novostavby rybníků
 • Úprava toků, opevnění
 • Poldry

Bytová výstavba

 • Novostavby
 • Rekonstrukce
 • Zateplení budov

Demolice a recyklace

Ostatní výroba a služby

 • Truhlářská dílna
 • Zámečnická dílna
 • Pneuservis
text

AGILE spol. s r.o.

 • Stavby technické a občanské vybavenosti
 • Průmyslové stavby
 • Dopravní stavby
 • Vodohospodářské
  a inženýrské stavby
 • Bytová výstavba
 • Demolice staveb a recyklace materiálů
 • Ostatní výroba a služby
©2012 AGILE spol. s r.o.